Pobierz rysunki swojego projektu w jednym pliku

w formacie pdf do wydrukowania i przekazania zespołowi

Możesz pobrać i wydrukować w formacie pdf kompletny zestaw dokumentacji roboczej do wykonywania napraw na podstawie rysunków narysowanych w naszym planerze.

Szczegółowa dokumentacja
dla zespołu roboczego
na naprawie
Szczegółowa instrukcja
rozbiórki ścian
i wznoszenia przegród
Schematy instalacji elektrycznej,
oświetleniowej i klimatyzacyjnej
z dokładnymi wymiarami
Instrukcja wykończenia ścian,
montażu sufitu i podłogi